Friday, February 02, 2007

Hakikat Keimanan

Bismillahirrahmanirrahim

Ketika Rasulullah Muhammad SAW berjumpa dengan sahabat Abu Al Arits, beliau bertanya : " Kaifa asbahta?"
"Bagaimana keadaanmu pagi hari ini?"

Lalu Abu Arits menjawab :" Asbahtu munkminin Haqiqon".
" Pagi ini saya dalam keadaan iman yang hakiki".

Rasulullah melanjutkan pertanyaannya : " Setiap sesuatu ada hakikatnya, dan perkataanmu bahwa engkau dalam keadaan iman yang hakiki, itu apa hakikatnya? apa buktinya? "

Abu Al Arits menjawab : " Hari ini saya tidak begitu berhasrat terhadap kenikmatan² dunia, saya melihat batu dan emas adalah sama. Malamnya saya bermunajat pada Alloh SWT, qyamulail, dan berdzikir, sedangkan siangnya saya menahan diri dengan puasa."

Hakikat keimanan adalah dekat dengan Alloh dengan melakukan ibadah padaNya

No comments: