Thursday, March 29, 2007

Itsar

bismillahirrahmanirrahim

Memuji pada Alloh SWT adalah sebuah bentuk dari rasa syukur atas limpahan ni'matNya.
Sebagaimana Rasulullah melakukan manifestasi syukur terhadap Alloh dengan bersungguh dalam ibadah.
Ingatkan antum bagaimana Rasulullah bertahajud hingga bengkak kakinya?!. Subkhanallah.
Sungguh teladan yang nyata bagi ummatnya, semoga sholawat dan salam senantiasa menyertai Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumul akhir. Amin.

Ikhwah fillah rakhimakumullah

Kekuatan Islam yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan lain adalah ukhuwah Islam.
Bahkan syaitan sangat membeci kemulian ukhuwah Islamiyah.
Syaitan berusaha merapuhkan hingga menghancurkan indahnya ukhuwah Islamiyah atas pelakunya.

Ikhwah fillah yang dirahmati Alloh SWT. Amin.

Komponen utama pembentukan ukhuwah adalah alfahm.
Seorang muslim yang telah memiliki aqidah islam yang bersih, lurus dan tidak terkenan noda kesyirikan (alfahm) niscaya dia mampu menegakan ukhuwah.
Tidak ada ukhuwah tanpa ikatan aqidah Islam yang kokoh.
Mustahil ada persatuan tanpa ikatan aqidah Islam.
Kalaulah ada persatuan, itu hanya semu. Di hati-hati pelaku tersembunyi ambisi mementingkan diri dan golongannya. Naudzubillah min dzalik.

Terjemahan bebas dari ukhuwah adalah persaudaraan. Ukhuwah berasal dari kata Akh yang berarti sama.
Menilik kata dasarnya, maka konsep ukhuwah Islamiyah adalah mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri.

Ketika seorang akh mampu memupuk ukhuwah Islamiyah dengan baik, maka insya Alloh kebersamaan dalam itsar akan tercapai.
Itsar adalah puncak dari ukhuwah Islamiyah yaitu mendahulukan akh lain dari dirinya sendiri dalam keadaan lapang ataupun sempit.

Rasulullah dan para sahabat adalah teladan nyata bagi kita.
Rasulullah begitu gundah tatkala hendak meninggalkan dunia.
Dia hanya ingat akan keadaan ummatnya, bukan harta, keluarga dan lainnya. Subkhanallah, semoga kita dapat meneladaninya.Amin.
Begitupula dengan para sahabat yang rela menahan dahaga demi menyelamatkan akh yang lain, meski akhirnya alloh memberikan keni'matan syahid kepada mereka dalam ukhuwah Islamiyah.

Ikhwah fillah rakhimakumullah

Mari tengok bagaimana ukhuwah Islamiyah yang ada pada diri kita.
Pernahkah kita merasakan penderitaan akh lain sebagai penderitaan kita?
Dapatkah kita memahami kegelisahan yang dirasakan oleh seorang akh yang kesulitan dalam penghidupannya? sedang ia harus senantiasa berdakwah?
Mampukah kita memberikan sebagian milik kita kepada akh lain yang sangat membutuhkan? sedangkan kita pun membutuhkannya.

Kita senantiasa berdo'a Alloh SWT agar mampu mencapai puncak ukhuwah Islamiyah, itsar.
Berlatih ukhuwah dalam kesungguhan menjadi salah cara menuju itsar.
Membiasakan diri membantu ikhwah lain dalam dakwah dan tidak membebaninya dengan amanah-amanah yang dapat kita kerjakan adalah salah bentuk nyata dalam rangka menegakkan ukhuwah Islamiyah.

Wallahu alam .No comments: