Saturday, May 26, 2007

10 Orang Dijamin Ke Surga

bismillahirrahmanirrahim

Ya Alloh Ya Rabb kami, kerinduan untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabat semakin menggebu di hati kami. Terimalah pujian dari kami, "Alhamdulillahi rabbilalamin".
Semoga pertolongan dan perlindugan Engkau senantiasa untuk kami yang bertekad meneladani rasulMu dan sahabat-sahabatnya. Amin.

Adalah 10 orang yang telah Alloh tetapkan menghuni Jannah-Nya bersama Rasulullah, Yakni :

1. Abu Bakar
2. Umar bin khotob
3. Utsman bin Affan
4. Ali bin Abi Tholib
5. Thalhah
6. Azzubair
7. Sa'ad bin Abi Waqqash
8. Said bin Zain
9. Abdurahman bin Aur
10. Abu Ubaiddah ibnul Jarrah

Mereka adalah orang-orang yang istiqomah menggenggam Islam di dalam hati hingga syahidnya.
Pengorbanan dan perjuanganya untuk Islam tertulis indah dengan ilmu para ulama, bahkan Alloh sendiri yang mencatatkan mereka dalam orang-orang yang mendapat jaminan ke syurga.
Subkhanallah.

Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berada dalam barisan mereka.
Mudah-mudahan kita menjadi ummat Rasulullah Muhammad SAW yang ke sekian, menjadi penghuni syurga. Mari bersama kita teladani segala perbuatan mereka.

No comments: